Открития в Библията

"Открития в Библията" - един от най-популярните Библейски курсове в света. Преведен на 67 езика, той се използва от 135 Библейски училища в различни държави. Изучаването на Библията, с помощта на тази популярна серия от 26 лекции, ще ви помогне да разберете най-важните въпроси вълнували човешките умове през вековете: Какъв е смисълът на човешкия живот? Къде е Бог, когато хората страдат и умират? Какво се случва с човек, когато умре?

Заглавие Посещения
Можем да вярваме в Бог 2104
Можем да вярваме на Библията 1856
Има ли моят собствен живот някакво значение за Бога 1612
Най-добрият план за твоя живот 1505
Исус - мостът над бездната 1788
Втори шанс в живота 1566
Истината за вашето бъдеще 1488
Когато Исус дойде за теб 1521
Вашият дом в небето 1395
Колко скоро ще се завърне Исус? 1479
Тайнствената сила в твоя живот 1422
Спасител винаги и навсякъде 1512
От виновен грешник до простен светия 1404
Тайната на отговорените молитви 1437
Тайната на щастието 1444
Тайната на небесната почивка 1524
Израстване чрез споделяне 1404
Тайната на здравето 1524
Начало на живота с Исус 1754
Израстване чрез общуване 2098
Този път мнозинството греши 1472
Справедлив ли е Бог? 1424
Какво е и къде е адът? 1424
Когато човек умре... 2282
Коя е божията църква днес? 1566
Специалното послание на Бог към нас 1470