Открития в Библията

"Открития в Библията" - един от най-популярните Библейски курсове в света. Преведен на 67 езика, той се използва от 135 Библейски училища в различни държави. Изучаването на Библията, с помощта на тази популярна серия от 26 лекции, ще ви помогне да разберете най-важните въпроси вълнували човешките умове през вековете: Какъв е смисълът на човешкия живот? Къде е Бог, когато хората страдат и умират? Какво се случва с човек, когато умре?

Заглавие Посещения
Можем да вярваме в Бог 2178
Можем да вярваме на Библията 1924
Има ли моят собствен живот някакво значение за Бога 1663
Най-добрият план за твоя живот 1558
Исус - мостът над бездната 1894
Втори шанс в живота 1627
Истината за вашето бъдеще 1536
Когато Исус дойде за теб 1568
Вашият дом в небето 1445
Колко скоро ще се завърне Исус? 1535
Тайнствената сила в твоя живот 1468
Спасител винаги и навсякъде 1566
От виновен грешник до простен светия 1458
Тайната на отговорените молитви 1490
Тайната на щастието 1492
Тайната на небесната почивка 1574
Израстване чрез споделяне 1447
Тайната на здравето 1569
Начало на живота с Исус 1858
Израстване чрез общуване 2172
Този път мнозинството греши 1519
Справедлив ли е Бог? 1476
Какво е и къде е адът? 1478
Когато човек умре... 2412
Коя е божията църква днес? 1619
Специалното послание на Бог към нас 1516