Открития в Библията

"Открития в Библията" - един от най-популярните Библейски курсове в света. Преведен на 67 езика, той се използва от 135 Библейски училища в различни държави. Изучаването на Библията, с помощта на тази популярна серия от 26 лекции, ще ви помогне да разберете най-важните въпроси вълнували човешките умове през вековете: Какъв е смисълът на човешкия живот? Къде е Бог, когато хората страдат и умират? Какво се случва с човек, когато умре?

Заглавие Посещения
Можем да вярваме в Бог 2132
Можем да вярваме на Библията 1881
Има ли моят собствен живот някакво значение за Бога 1632
Най-добрият план за твоя живот 1523
Исус - мостът над бездната 1836
Втори шанс в живота 1594
Истината за вашето бъдеще 1507
Когато Исус дойде за теб 1541
Вашият дом в небето 1414
Колко скоро ще се завърне Исус? 1501
Тайнствената сила в твоя живот 1443
Спасител винаги и навсякъде 1532
От виновен грешник до простен светия 1423
Тайната на отговорените молитви 1455
Тайната на щастието 1461
Тайната на небесната почивка 1541
Израстване чрез споделяне 1420
Тайната на здравето 1540
Начало на живота с Исус 1797
Израстване чрез общуване 2127
Този път мнозинството греши 1489
Справедлив ли е Бог? 1444
Какво е и къде е адът? 1443
Когато човек умре... 2336
Коя е божията църква днес? 1584
Специалното послание на Бог към нас 1487